My Two Cents Opinion

The Void for my emotions and experience

मेरो बिचार

तनाव र व्यवस्थापन-मेरो खोज तथा बिचार

तनाव सकृया वा निस्कृय भावमा जीवनभर रहन्छ । किनकि यो हाम्रो मानशिक साथि हो । एक वहुआयामिक शारीरिक प्रकृया हो । यो कुनै शारीरिक रोग पनि होईन तर कारण हो । शारीरिक रोगचाहिं किटाणु वा अन्य दुर्घटनाको कारण हुंदछ । तनाव मश्तिष्कमा चेतनाको कारणबाट शुरू हुनेहुंदा यो सरूवारोग पनि होईन ।

Read more